Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
doPDF

doPDF Các phiên bản cũ

Lưu ý! - có phiên bản mới hơn cho doPDF
nhấp chuột vào đây để doPDF phiên bản mới nhất

Hỗ trợ chuyển đổi tài liệu sang PDF

Phiên bản đầu tiên

Phiên bản chương trình 7.2.377
Ngày phát hành: 21 Feb, 2012 (6.3 năm trước) Tải về

Phiên bản trước đó

Phiên bản chương trình 9.3.240
Ngày phát hành: 11 Jun, 2018 (0 ngày trước) Tải về


Lựa chọn phiên bản doPDF để tải về:

Phiên bản phần mềm Tính tương thích Ngày phát hành Dung lượng Tải về
doPDF 9.3.240 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.06.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.3.239 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.05.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.3.237 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.05.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.2.235 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.04.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.2.234 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.03.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.2.233 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.03.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.1.232 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.02.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.1.231 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.02.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.226 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.01.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.225 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.01.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.223 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 04.01.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.222 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.01.2018 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.221 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 14.12.2017 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.220 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.12.2017 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.219 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.11.2017 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.218 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.11.2017 44.10MB Tải về
doPDF 9.0.217 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.11.2017 44.10MB Tải về
doPDF 8.9.951 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.08.2017 44.10MB Tải về
doPDF 8.9.950 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.06.2017 44.10MB Tải về
doPDF 8.8.947 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.02.2017 44.10MB Tải về
doPDF 8.8.946 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.12.2016 44.10MB Tải về
doPDF 8.8.945 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 28.11.2016 44.10MB Tải về
doPDF 8.7.943 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 28.09.2016 44.10MB Tải về
doPDF 8.6.942 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.06.2016 44.10MB Tải về
doPDF 8.5.940 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.03.2016 44.10MB Tải về
doPDF 8.5.939 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.01.2016 44.10MB Tải về
doPDF 8.5.937 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 15.10.2015 44.70MB Tải về
doPDF 8.4.935 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.09.2015 44.70MB Tải về
doPDF 8.3.934 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.07.2015 44.70MB Tải về
doPDF 8.3.933 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.06.2015 39.20MB Tải về
doPDF 8.3.931 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.05.2015 39.20MB Tải về
doPDF 8.2.929 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.03.2015 39.20MB Tải về
doPDF 8.2.927 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.02.2015 39.20MB Tải về
doPDF 8.1.923 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.01.2015 39.20MB Tải về
doPDF 8.1.922 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 13.01.2015 39.20MB Tải về
doPDF 8.1.921 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.12.2014 38.74MB Tải về
doPDF 8.1.920 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 24.11.2014 1.18MB Tải về
doPDF 8.0.915 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.08.2014 1.18MB Tải về
doPDF 8.0.911 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.07.2014 1.18MB Tải về
doPDF 8.0.910 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 25.06.2014 1.18MB Tải về
doPDF 8.0.908 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 17.06.2014 1.18MB Tải về
doPDF 8.0.906 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.04.2014 1.18MB Tải về
doPDF 8.0.905 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 24.04.2014 1.18MB Tải về
doPDF 7.3.391 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.05.2013 3.78MB Tải về
doPDF 5.4.251 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.12.2012 1.00MB Tải về
doPDF 7.2.379 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.03.2012 4.00MB Tải về
doPDF 7.2.378 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.02.2012 4.00MB Tải về
doPDF 7.2.377 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.02.2012 4.00MB Tải về
doPDF 7.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.02.2011 4.00MB Tải về

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn